Napisz równania prostych będących obrazami podanych prostych w symetrii

Pobierz

Proszę o pomoc z matematyki: 4.Napisz równania prostych będacych obrazami podanych prostych w symetrii względem osi x, osi y oraz początku układu współrzędnych.. Pierwsza pochodna.. a)y=3x-4 Symetria względem osi x: Symetria względem osi y: Symetria względem początku układu współrzędnych: Odpowiedź na zadanie z Matematyka poznać, zrozumieć 2.. Punkt jest środkiem symetrii tego równoległoboku.. [1 pkt] h. Narysuj obraz tego trójkąta w symetrii względem prostej .. Zakres podstawowy.. Odpowiedź: Tak, jest.. Zakres rozszerzony.. Podana prosta jest prostopadła do podanych prostych (ma współczynnik kierunkowy ), więc jest osią symetrii.. Płeć: Napisano 03.04.2008 - 18:07.. Temat jest zamknięty; 5 odpowiedzi w tym temacie #1 prykaz.. Po gimnazjumDwa boki równoległoboku zawierają się w prostych x-y 1=0 i 3x 2y-12=0.. [1 pkt] i.Dane są równania prostych i , w których zawierają się dwa boki równoległoboku.. równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty symetria względem osi.. Symetria względem osi x: Symetria względem osi y: Symetria względem początku układu współrzędnych: Odpowiedź na zadanie z Matematyka poznać, zrozumieć 2.. Po gimnazjum 1.. Odpowiedź: Tak, jest.. Napisz równania jej osi symetrii.Boki trójkąta ABC zawierają się w prostych o podanych równaniach.. Udostępnij Wprowadzenie.. Odpowiedź na zadanie z Matematyka 2..

Zapisz równania prosdtych stycznych do okregu i przechodzących przez punkt .

Zakres rozszerzony.. a)y=3x-4 b)y=-5x+3 c)-8x+4y+2=0 d)x-2y-6=0Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz równanie prostych będących obrazami prostej y=x-7 w symetrii względem osi x,osi y i początku układu w…3.Wyznacz równania prostych zawierających obrazy środkowych trójkąta ABC o wierzchołkach A=(6,1), B=(-2,-5), C=(-4,-3) w symetrii względem: a)osi x b)osi y c)początku układu współrzędnych.. Zakres podstawowy.. Jeżeli podzielimy równanie przez 2, to mamy .X 1q: Zbadaj wzajemne położenie okręgów o podanych równaniach Napisz równania prostych będących osiami symetrii figury utworzonej z tych okręgów X 2 + (y−2) 2 =4 i (x +3 ) 3 + (y−3) 2 =17 1.. Równania podanych prostych zapiszemy w postaci kierunkowej.. Po gimnazjumJ 1q: Zbadaj wzajemne położenie okręgów o podanych równaniach Napisz równania prostych będących osiami symetrii figury utworzonej z tych okręgów.. [3 pkt] g. Podaj współrzędne punktów będących obrazami wierzchołków trójkąta wyjściowego w symetrii względem osi OX.. Sprawdź się .. Rozwiązanie .okraaaag w symetrii osiowej Post autor: aneta korbal » 26 lut 2011, 13:55 Wyznacz równanie okręgu będącego obrazem okręgu(x-3)^2+(y+1)^2=7 w symetrii osiowej względem prosteja) y=x-2 b)2x+y-1=0Zapisz równania prostych..

Napisz równania prostych zawierających wysokości tego trójkąta.

4.Napisz równania prostych będacych obrazami podanych prostych w symetrii względem osi x, osi y oraz początku układu współrzędnych.. Matematyka.. Punkt S= 6,4 jest środkiem symetrii tego równoległoboku.. X 2 + (y−4) 2 =25 i (x−3) 2 + y 2 =9 5 mar 14:53 1.Równania podanych prostych zapiszemy w postaci kierunkowej.. Przeczytaj.. Rozpoczęty przez prykaz, Apr 03 2008 18:07.. Question from @Nikoletta12120 - Gimnazjum - MatematykaPodana prosta to dokładnie znaleziona przez nas prosta równo odległa od podanych prostych.. Odpowiedź na zadanie z Matematyka 2.. Odpowiedź na zadanie z Matematyka 2.. Napisz równania prostych zawierających pozostałe boki i oblicz współrzędne wierzchołków równoległoboku.Napisz równanie prostych zaw.. [2 pkt] f. Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.. Po gimnazjumNapisz równanie prostej, w której zawiera się najkrótszy z boków trójkąta.. Użytkownik 96 postów 0 Neutralny.. boki trójkąta A'B'C będącego obrazem trójkąta ABC w symetrii względem osi y Dane: a) A=(-2,-2) B= (3,-2) C= (-2,3) b) A= (1 .Figura przedstawiona na rysunku jest sumą dwóch prostych.. Zakres rozszerzony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt