Uzasadnij odwołując k

Pobierz

Czytaj całość b/d 1 głos Anutra Język polski Czy można wybaczyć doznane krzywdy?Odwołując się do znanych Ci utworów literackich, wyjaśnij następujące pojęcia: prometeizm, mesjanizm winkelriedyzm 7.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.Uzasadnienie: .. Zupełnie .Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Traktatu o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego oraz innych tekstów kultury.. Pytania do tekstu: "Getto we wspomnieniach Marka Edelmana" a) Wytłumacz, jakie znaczenie miał chleb dla ludzi zamkniętych w getcie.. c) Odpowiedz, dlaczego narrator przywołuje postać Krystyny Krahelskiej.Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do tych cech jego larw, które są widoczne na rysunku.. (0-1)Szczęście jego stoi na przeszkodzie, ponieważ osobę, którą pokochał, przyrzekła już rękę innemu konkurentowi, a Werter na niej skupił swe uczucia.. Lecz czy te dobra materialne mają największą wartość w życiu człowieka?. Fragment opracowania historycznego Tak doszło tedy do rzezi w dzień św. Bartłomieja, zwany niekiedy nocą, mylnie, jako że trwała od 6 rano do 6 wieczorem 24 sierpnia 1572 r.Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. b) Wyjaśnij, dlaczego Marek Edelman "zapragnął nie mieć twarzy".. Zadanie 2.. 3.ktoś cudem uciekł i jeszcze żył, to musiał przylgnąć do innego żywego człowieka…..

Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do źródła.

Przykłady tez: Uważam, że ludzie, którzy rządzą państwami, powinni być uczciwi i szla-Bóg, miłość,śmierć, ojczyzna, praca - to najważniejsze wartości, które stanowią podstawę kodeksu moralnego i etycznego bohaterów literatury XIX-wiecznej.. Twoja praca powinna liczyTwoja praca powinna liczyć co najmniej 250 sco najmniej 250 słów.W dzisiejszych czasach prawie każdy dorosły człowiek "goni" za pieniędzmi, dobra pracą, życiem w jak najlepszych warunkach i luksusach.. Twoja praca powinna li-czyć co najmniej 250 słów.. Ruch polityczny, który pojawił się w 2. połowie XIX w., kwestionujący sens istnienia państwa.. Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki?Proszę o pomoc muszę na dziś napisać rozprawkę na temat:JAką rolę w życiu narodu odgrywa historia - znać ją czy o niej zapomnieć?. Minimum 250 słów.Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych godzin.. Ideologia, której podstawą jest katolicka nauka społeczna, a nacisk kładzie się na godność i wolność człowieka..

§ 4.Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł.

Przekonał się o tym bohater ,, Opowieści wigilijnej '', którego życiem kierował egoizm i żądza posiadania pieniędzy.. Zinterpretuj podany utwór.. Przedstaw różne postawy Polaków wobec zaborcy w III cz. "Dziadów" A. Mickiewicza 8.. W takim przypadku możesz odpowiedzieć tezą - Praca to pasja.. uzasadnij na co najmniej jednym argumencie z tekstów kultury.problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentudo podanego fragmentu Pana TadeuszaPana Tadeusza Adama Mickiewicza, całego utworu oraz innego tekstu kultury.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Chłopów Władysława Stanisława Reymonta oraz wybranych tekstów kultury.. Rozwiązanie .. Ebenezer Scrooge.Czy cywilizację można zbudować na krzywdzie jednostek?. Osobiście uważam, że nie.. Był.. Genetyka - pozostałe Paprotniki Płazińce Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. W drugiej połowie VIII w. ekspansja arabska dotarła do Europy.. Rozstrzygnięcie ………………………………………………………………………………… Uzasadnienie …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Komentarz: Sam powinieneś określić, jakie cechy charakteru i postawę wobec życia muszą mieć rządzący.. Źródło: M. Węcowski, P. Węcowski, J. Czubaty, Historia, Warszawa 2007, s.15.. Po wskazanej na mapie bitwie pod Poitiers Arabowie podbili ziemie państwa Franków.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do Opowiadań Tadeusza Borowskiego oraz do reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem".. pwz: 65% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. 14 lutego 2022 przez Grzegorz Paczkowski.Wyjaśnienia: 1.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.. Zadanie 14.. Zadanie 7.. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.. Tezę możesz połączyć, to teza ambiwalentna.Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do ostatniego akapitu.. Podaj dwa argumenty, odwołując się do treści źródła, że istniała zależność między środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka.. b) Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego przy niedoborze witaminy C mogą pękać naczynia krwionośne.uzasadnij, odwołując się do źródła..

wisko uzasadnij, odwołując się do utworów Jana Kochanowskiego.

Odpowiedź Zadanie 146. b) Wykaż związek budowy pierwszej pary odnóży krocznych tego owada z trybem jego życia.. (arkusz z egzaminu gimnazjalnego rok 2008/2009) Minimum pół strony.6 b) Akt papieski: Ja, (…) biskup, sługa sług ożych, tobie, umiłowanemu Synowi Henrykowi, z ożej łaski cesarzowi rzymskiemu Augustowi, zezwalam, aby wybory biskupów i opatów królestwa niemieckiego, którzy podlegają królestwu, dokonywały się w Twojej obecności, bez symonii i jakiegokolwiek gwałtu, w tenOdpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł.. Zapomina w ten sposób o zwykłych, przyziemnych sprawach, rodzinie, miłości i przyjaciołach.. Władysław Stanisław Reymont Chłopi (fragment) Cicho było, ciepło i nieco sennie.Czy należy czynić dobro i uszczęśliwiac ludzi na podstawie ,, Opowieści wigilijnej '' i własncyh doświadczeń.. przykładowa odpowiedź: Autorzy tekstu nie podzielają pesymizmu Ignacego Rzeckiego.. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.. Czy pieniądze dają szczęście?. A R K U S Z - M A T E M A T Y K ARozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do załączonego fragmentu Wilka stepowego oraz do innych, wybranych przez sie bie, tekstów kultury.. Kolumna Obwarowania .. K a t a k u m b y K a t a k u m b y K a t a k u m b y DZIELNICA ŻYDOWSKA BRUCHEJON RAKOTIS NEKROPOLA D r a K n p i j a Wyspa Faros Przyl.. U zwierząt bezkręgowych dość często spotyka się .Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury.. Lochias Antirodos .Rozstrzygnij, czy wydarzenia opisane w tekście dotyczą wojen grecko-perskich.. Główny bohater jest indywidualistą, zmienny w nastrojach.. (0-1) Źródło 1.. Lub inną tezą - Praca to obowiązek.. Omów cechy dramatu romantycznego, odwołując się do wybranego dzieła (np. "Dziadów", "Kordiana", "Nie- Boskiej komedii") 9.Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Stu lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza oraz Zinterpretuj wiersz Ewy Lipskiej "tak samo".. Każdy powinien czynić dobro i uszczęśliwiac ludzi, bo dzięki temu można zmienić świat na lepszy.. Poprzez miłość odizolowuje się od innych, ma swój własny świat, w którym często jest zagubiony.§ 1.. P F 3.a) Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka - prokolagenu.. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt