Streszczenie logiczne i

Pobierz

W podkrakowskich Bronowicach, w domu Włodzimierza Tetmajera odbywa się wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla i chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny.. Jaką formą wypowiedzi jest streszczenie logiczne?. Natomiast w .Olga Tokarczuk w zadziwiający sposób pisze o "Lalce" Bolesława Prusa, co więcej pisze tak, że trudno się z nią nie zgodzić.. Penelopa, żona Odyseusza, króla Itaki, przez 20 lat oczekiwała na powrót swojego męża z wojny trojańskiej.. Prowadzi do znacznego zmniejszenia jego objętości, lecz z zachowaniem ogólnego sensu treści i logicznego układu.. Bohaterami utworu jest małżeństwo, które wiodło dotychczas spokojne i szczęśliwe życie.07.02.2018 r. Streszczenie logiczne JAK NAPISAĆ STRESZCZENIE LOGICZNE?. 3.Krótkość, zwięzłość, obiektywność.. Streszczając zwykle jakiś tekst, analizujemy akapit po akapicie i wydobywamy z niego .Natomiast w streszczeniu logicznym odnajdujemy, na podstawie całego tekstu, tezę (bądź główną myśl, najbardziej charakterystyczną cechę) i szukamy w całej wypowiedzi potwierdzających ją argumentów, mając jednocześnie na uwadze fakt, iż musimy zmieścić się w określonym limicie słów.Streszczenia logiczne.. Nie zniechęcaj się, jeśli nie zrozumiesz czytanego tekstu od razu.. Opowiada o życiu młodego marynarza, którego los wystawił na ciężką próbę.. Czytanie ze zrozumieniem | | KSIĄŻKI \ Podręczniki \ Pomoce edukacyjne \ Liceum, Technikum \ Język Polski | Hurtownia książek, artykułów papierniczych i zabawekStreszczenie - przykład..

"Romeo i Julia" - streszczenie.

Wykonaj poniższe ćwiczenia przed maturą.Streszczenie jako derywat od tekstu oryginalnego tworzone jest metdtodą: a) skrótu lub/i b) uogólnienia lub/i c) przekładu z jednego systemu pojęciowego na inny lub/i d) opisu metatekstowego.. Piszący zdobywa w ten sposób cenne zdolności, do których można zaliczyć m.in.: umiejętność pracy z tekstem, tworzenie spójnej wypowiedzi, analizę kompozycji oraz znaczenia informacji.STRESZCZENIE LOGICZNE Punktem wyjścia dla streszczenia jest zawsze jakiś tekst, z którym należy się zapoznać.. Czytanie ze zrozumieniem jest to kolejna książka z serii "Matura XXI.. Polska pod zaborami.. Oprócz mieszkańców Bronowic na weselu goszczą krakowianie: pani Rydlowa, poeta Kazimierz Tetmajer, Dziennikarz.Okazuje się, że wciąż trudno jest się porozumieć mieszkańcom wsi i miasta.Ponieważ streszczenie to wynik pewnego zabiegu stylistycznego polegającego na przekształceniu tekstu wyjściowego w inny tekst - w tym wypadku tekst jest znacznie krótszy od oryginału.. Remat CECHY 1.. Wykorzystaj swoje odpowiedzi, tworząc krótki, spójny tekst opowiadający o przygodzie osiołka.. Uczeń musi dowieść, że zrozumiał tekst, odpowiadając na pytania lub pisząc streszczenie logiczne.Czym jest streszczenie logiczne i jakie ma właściwości?.

Nie da się ukryć, że […]Streszczenia logiczne.

uzupełnij treść.. Streszczenie przede wszystkim cechuje krótkość wypowiedzi.. "Kamizelka" - streszczenie utworu "Kamizelka" nazywana jest arcydziełem pozytywistycznej nowelistyki.. Na początku streszczenia należy wskazać, czego dotyczy tekst tzw. główna myśl zawarta przez autora w tekście.. Streszczając zwykle jakiś tekst, analizujemy akapit po akapicie i wydobywamy z niego najważniejszą myśl (streszczenie linearne).. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, PWN, Warszawa 2009, s. 301.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Język polski".. RNjIv7XO1cFDK 1 1.Proponuję załączyć tekst, napisać własne streszczenie logiczne a my możemy sprawdzić czy dobrze zrobiłaś.. Praktycznym tekstem służącym do przekazania, skrótu, zapamiętania istotnych treści, czyli należy do grupy gatunków praktyczno-użytkowych.Ćwiczenie 3.. Streszczenie logiczne to spójny tekst, odtwarzający logiczny układ czytanego tekstu; wynika z przetworzenia informacji i uwzględnia: wyodrębnienie tezy, argumentów, przykładów i logicznych związków między nimi.. To będzie pomoc, a nie wyręczenie.. Już na samym początku dramatu dowiadujemy się, że tematem sztuki jest konflikt między dwoma rodami werońskimi, miłość dwojga młodych ludzi, którzy pochodzą ze skłóconych rodzin, oraz śmierć zakochanych.Streszczenia.pl » Lektury » Mitologia » Mitologiczne archetypy i toposy..

Jaką formą wypowiedzi jest streszczenie logiczne?

Jej celem jest skrótowe i skondensowane przedstawienie treści dłuższego tekstu z zachowaniem jego sensu - chodzi o najważniejsze problemy, twierdzenia, wątki itp. Streszczać można różnego rodzaju teksty (np. literackie, naukowe, publicystyczne).Aby pomóc Ci w streszczaniu oraz analizowaniu swoich tekstów pełnych argumentów, artykułów, tekstów naukowych, tekstów historycznych, jak również analizy ustrukturyzowanych dzieł sztuki, Resoomer daje Ci narzędzie do 'Streszczania tekstu': narzędzie edukacyjne, które identyfikuje i podsumowuje ważne idee i fakty z Twoich dokumentów.Natomiast w streszczeniu logicznym odnajdujemy, na podstawie całego tekstu, tezę (bądź główną myśl, najbardziej charakterystyczną cechę) i szukamy w całej wypowiedzi potwierdzających ją argumentów, mając jednocześnie na uwadze fakt, iż musimy zmieścić się w określonym limicie słów.Streszczenie krótkie.. uzupełnij treść.. Powieść Josepha Conrada pt. "Lord Jim" uznawana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej..

Mitologia - Mitologiczne archetypy i toposy.

- PROCEDURA CO MOŻNA STRESZCZAĆ LOGICZNIE?. Język polski.. Konieczność konstruowania planu może sprawdzać także umiejętności językowe .. Streszczenie tekstu powinno charakteryzowa .Streszczenia logiczne.. Pamiętaj o wyrazach łączących logicznie zdania (np. wtedy, dlatego, potem, natomiast, mimo to itp.).. Swoją wypowiedź możesz zapisać tutaj lub w zeszycie.. spis treści.. OKREŚLIĆ TEMAT - teksty argumentacyjne (popularnonaukowy, informacyjny, publicystyczny) - teksty z fabułą REMAT - to, co jest powiedziane o temaciekompozycyjne (logiczne, twórcze) i analityczne (dekompozycyjne, interpretacyjne, np. odróżnianie informacji ogólnych od szczegółowych, istotnych od nieistotnych) uczniów.. Ma ona ułatwić uczniom przygotowanie się do napisania tzw. streszczenia logicznego.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Streszczenie to krótka wypowiedź powstała na bazie innego tekstu w wyniku zastosowania metody skrótu, parafrazy czy uogólnienia (Wolański 2003, s. 341-342), zawierająca najważniejsze informacje, elementy treści lub problemy pochodzące z przekształcanego tekstu.Streszczenie to krótka forma wypowiedzi, która powstaje na bazie innego tekstu.. Książkę można podzielić na dwie części: pierwszą opisującą przewinienie Jima i drugą, w której autor .Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę".. 2.Wychwyć główną myśl tekstu - TEMAT.. Występują takie artykuły, które trzeba czytać dwa lub trzy razy, aby je zrozumieć i nie jest to nic niezwykłego.Pisząc logiczne streszczenie, staniemy przed logicznym dylematem - jak pogodzić ideę streszczenia, które z założenia jest odczytaniem najważniejszych informacji, a więc biorąc pod uwagę strukturę tekstu - uogólnieniem, z rolą dowodu w tym streszczeniu, ponieważ dowód jest przecież szczegółem.. Akcja noweli rozgrywa się pod koniec XIX wieku w jednej z warszawskich kamienic.. Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.1.. Nie możesz w nim zawierać np. cytatów lub szczegółowo opisywać wszystkie .Streszczenie stanowi formę działania na tekście.. Bardzo trudno było mi wyłapać fragmenty, w których mogę się do czegoś przyczepić, a jeszcze gorsze w tym wszystkim jest to, że sprawia to wrażenie szukania dziury w całym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt