Charakterystyka postaci ojca i córki w trenach kochanowskiego

Pobierz

W utworze Kochanowskiego o losie dziewczynki w niebie opowiada matka poety.. Zwróć uwagę na to, jakie środki stylistyczne oddają charakter tej relacji.. Urszula Kochanowska znana jest tylko z informacji zawartych w Trenach Jana Kochanowskiego - nie istnieją inne zewnętrzne źródła potwierdzające jej istnienie.Dlatego też formułowane były tezy, że być może jest ona tylko fikcyjną bohaterką utworu literackiego.. Konspekt lekcji hospitowanej z języka polskiego Prowadząca: mgr Karlina Krężałek Klasa: I LOU B Termin realizacji: 4 XII 2009r.. Wniosek: Renesansowy charakter twórczości Kochanowskiego.. Wystarczy spojrzeć na Treny czy Fraszki by zrozumieć, że to Kochanowski rozpoczyna historię polskiej liryki.. Jednak obraz ów, mimo owego przerysowania (albo na odwrót - dzięki niemu), stanowi wyraz rzeczywistej miłości, jaką Kochanowski obdarzał swoją córkę.Kochanowski upatrywał w niej swoją następczynię.. Urszulka często w Trenach nazywana Orszulą była ładną, małą dziewczynką.W "Trenach" występuje dwoje bohaterów: Urszulka i ojciec- poeta.. Poeta pisze, że po śmierci Urszulki w domu zapanowała pustka, smutek i rozpacz.. Charakterystyka wewnętrznaObydwa wiersze - "Tren XIX" Kochanowskiego i "Urszula Kochanowska" Leśmiana - poświęcone są córce Kochanowskiego.. Bohaterką ich jest niespełna trzyletnia córka autora, Urszulka..

W kolejnych trenach poznajemy różne "ja" podmiotu.

Widzimy go jako ojca i człowieka - rozpaczającego po stracie córki.Tragizm ojca po stracie córki wyrażony w "Trenach".. W Trenie VI Kochanowski swą córkę nazywa Safo słowieńska.Poeta przypisywał Urszulce talent poetycki, miał nadzieję, że będzie jego następczynią.. Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, Nie masz zabawki, nie masz rośmiać sie nikomu.W Trenie V porównuje zmarłą Urszulkę do młodej oliwki, który ściął przez pomyłkę nadgorliwy ogrodnik.. Miało ono stać się spadkobiercą talentu ojca.. proszę o pomoc .. Proszę o pomoc bo za bardzo nie wiem jak to napisać To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćtreny kochanowskiego jako wyraz rozpaczy ojca po śmierci córki.. Analiza wybranych trenów Jana Kochanowskiego.Podczas gdy w większości "Trenów" Jan Kochanowski główną bohaterką czyni swoją zmarłą córkę, "Tren IX" poświęcony jest zupełnie innej postaci: Mądrości.. Jako renesansowy poeta głosił pochwałę radości i szczęścia na ziemii.Charakterystyka postaci.. Charakterystyka .. W drugiej części dramatu przywódca, walczącej o zachowanie swych przywilejów, arystokracji.. Jest nie tylko zrozpaczonym rodzicem ale także filozofem.Poddaje w wątpliwość cały swój światopogląd, ma pretensje do Boga..

Temat zajęć: Tragizm ojca po stracie córki wyrażony w "Trenach".

Najwybitniejszy twórca polskiego Renesansu.Tren VIII Jana Kochanowskiego wyraża ból i samotność po stracie ukochanej córki oraz przedstawia dokładny jej portret psychologiczny.. Cykl rozpoczyna się apostrofą (Tren I), w której obok ogromu straty Kochanowski pokazuje śmierć dziecka (obrazowa metafora).. Ojciec - bohater, podmiot liryczny i autor.. Zgodnie z założeniem poezji funeralnej ( czyli żałobnej), ale też z rodzicielskimi odczuciami, poeta przedstawia Urszulkę w najlepszym świetle, jako wesołą dziewczynkę, która niczym skowronek wnosi do domu wiosnę, radość:Bohaterowie .. Kochanowski ujawnia cala miłość , jaką darzył córkę.. W jednym z trenów nazywa ją swoją dziedziczką.. Wątpić można, czy dwuletnie dziecko było w stanie wykazywać się aż taką dojrzałością.. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 15-16.. Z bólu tego powstał cykl utworów poświęconych zmarłej, zwany trenami.. "Treny" powstały w przeciągu zaledwie kilkunastu miesięcy.. Kochanowski natomiast udowadnia, pisząc "Treny" dla swojej córeczki, że ta śmierć jest przełomem w jego życiu, ponieważ odwróciła jego światopogląd, wyrastający z epoki odrodzenia, nakazujący spokój i umiar w przeżywaniu.Urszula Kochanowska była ukochanym dziecięciem taty, który będąc poetą próbował zmniejszyć swą rozpacz poprzez pisanie wierszy wspominających jego córkę..

Treny to cykl opowieści mówiący o uczuciach ojca wobec śmierci córki.

Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, To tego, to owego wdzięcznie obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.. Czytając treny czujemy jak Jan Kochanowski cierpiał i rozpaczał po jej stracie.. Czytając te wzruszające wiersze, możemy prześledzić różnorodny stan uczuć zrozpaczonego ojca - pisarza Jana Kochanowskiego.. W "Trenach", zgodnie z konwencją gatunku, przedstawiony został idealistyczny obraz córki, która posiadała niezwykłe zdolności, daleko wykraczające poza umiejętności, przeciętnego trzyletniego dziecka.. Analiza wybranych trenów Jana Kochanowskiego.. Konstrukcja tego cyklu, zamknięta konsolacją jaką jest "Tren XIX", ma pewne cechy zwartego poematu.Spokojne, niemal sielskie życie na wsi zostało nagle zakłócone w sposób tragiczny pod koniec 1579 roku, kiedy to zmarła ukochana córeczka Kochanowskich Urszulka, mająca niespełna 3 lata.. Przedstawiają obraz nieba, do którego trafiła po śmierci Urszula, choć czynią to w sposób nieco odmienny.. Bohaterowie Trenów: Urszulka = Orszulka - 2,5 letnia córka Kochanowskiego, zmarła w skutek choroby, uzdolniona poetycko.. Potem spotykamy Niobe w "Trenie" XV, gdy Kochanowski, będąc już w ostatecznej udręce, szuka pomocy w działalności artystycznej, przed losem Niobe.Z pewnością obraz Urszulki zawarty w Trenach jest wyidealizowany..

Po ... Scharakteryzuj i oceń - na podstawie przywołanego trenu - stosunek ojca do córki.

1. jako cykl liryczny "Treny" to cykl 19 utworów lirycznych J. Kochanowskiego, związanych tematycznie z jednym wydarzeniem - śmiercią córki Urszulki.. Przypomina jej wygląd i zachowanie.W "Trenach" VIII i XII daje Kochanowski wizerunek Urszulki, który, jak możemy się domyślić jest najbliższy sercu rodzica, czyli wspomina jej życie w domu.. "Treny" J. Kochanowskiego.. Czas pracy: 90 min.. "Treny" są najbardziej autobiograficznym dziełem poety, który sam jest głównym bohaterem, przeżywającym dramat utraty ukochanego dziecka.. Przedstawiciel arystokracji, potomek bogatego i znaczącego niegdyś rodu.. Dziewczynka zawsze.Całe wypracowanie →W czasie wojny mieszka tylko z matką, jego ojciec przebywa bowiem w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, a brat, Andrzej, działa w AK.. Rozpacz była tym większa, że poeta przypisywał córce talent poetycki i marzył, aby była jego następczynią.. W obliczu rodzicielskiego cierpienia przekonania i ideały poety zostały wystawione na ciężką próbę - w "Trenie IX" podmiot liryczny neguje wartość swojego poszukiwania .Fenomen jego twórczości polega między innymi na tym, że stworzył poezję, w której jednocześnie wypowiada prawdy uniwersalne i zapisuje swoje życie.. Gdy żyła rodzinna atmosfera była bardziej pogodna.. Treny VII i VIII przywołują wygląd Urszulki i jej zachowanie.Była zawsze wesoła i rozśpiewana, wdzięcznym szczebiotem .Treny Jana Kochanowskiego Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła - Jan Kochanowski, niefortunny ojciec, swojej najmilszej dziewce…Poeta, również tłumacz i dramaturg.. "Tren XI" należy do cyklu żałobnych utworów autorstwa Jana Kochanowskiego powstałych po śmierci ukochanej córki.. Śmierć ukochanego dziecka stała się dla poety pobudką do napisania cyklu 19 […]Życiorys.. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie .Centralna postać dramatu Nie-Boska Komedia Zygmunta Krasińskiego.. Między Kochanowskim a jego poprzednikami (Biernatem z Lublina czy Rejem .Mit opowiada, że Apollo i Diana zabiły jej dzieci ( miała ich czternaście) ,ponieważ chwaliła się tak dużą ilością potomstwa.. Mówią o niej treny III, VI, VII, VIII, X, XIII.. Mężczyzna żonaty i ojciec małego Orcia.. Urodzony w 1530 roku w Sycynie, zmarł w 1584 roku w Lublinie.. Sam Alek jest za młody, by walczyć, jednak bardzo by tego chciał.. Twierdzi, iż wobec bólu po stracie najukochańszej córki, cała jego wiedza, którą zgromadził, jest niczym i w niczym mu nie pomaga.. W samym wierszu jednak postać Orszolki jest nieobecna, podobnie jak w "Trenie IX" ("Kupić by cię, mądrości za drogie pieniądze.). (interpretację znajdziesz tutaj) - w utworze znajdziemy jedynie ogólną filozoficzną refleksję i bunt wobec wartości.Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.. W poezji panuje spokój, ład i wiara w uporządkowanie świata.. Na kartki papieru przelał on swój ból i wielkie cierpienie jakie spotkało go po stracie .Szczególny w "Trenach" Kochanowskiego jest podmiot utworu- małe dziecko, ponieważ do tej pory podniosłe w swej treści treny układano po śmierci i na pochwałę sławnych i wielkich postaci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt