Przeczytaj dialog wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4

Pobierz

Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Uwaga!. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. GAME ON!. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przeczytaj tekst.. Uwaga: jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Question from @Madzik9087 - Liceum/Technikum - Język angielskiSpośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Przeczytaj tekst Uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.3 zgodnie z treścią tekstu luki należy uzupełnić w języku angielskim Answer.Zadanie 12.. Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język angielski.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1-11.4.. ____ / 6 2 Przeczytaj tekst.. uzupełnienie luk 1-3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1 12.1- 12.4 Zakreśl jedna z liter A,B lub c .. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a fascinating documentary .B.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-7, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.

Wpisz litery A-E w luki 7.1.-7.4.. Zakreśl literę: A, B albo C. .. (0-4) Przeczytaj dialog.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A, B lub C.. Zadanie 13.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 4.1.-4.3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. If you .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. A. our B. us C. we TRANSKRYPCJA NAGRAŃ Zadanie 1.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Zakreśl literę A,B albo C.. Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadne Przeczytaj tekst.Wybierz poprawne.. Zakreśl literę: A, B albo C. If so,Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. KASSIERERIN NIMMT 30-EURO-SCHEIN AN.. 6.1.Zadanie.. Strona 18 z 21 Zadanie 2.. A. Then you should visit .Przeczytaj opinię o kwiaciarni..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.-4.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. BURGER OHNE FLEISCH Nach fünf 12.1.. Przeczytaj opinię o kwiaciarni.. Wpisz znak 7 w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. I'm tall and slim .Wybierz poprawne uzupełnienie luk w tekście.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. W zadaniach (1-3) 1.. Dzień 4.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Zadanie 12.. Wpisz litery A-G w luki 5.1.-5.5.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C./ 4 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w .Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1 12.1- 12.4 Zakreśl jedna z liter A,B lub c Answer.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj teksty.. Uwaga!. Kwiecień 20191 Przeczytaj tekst.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.Zadanie 12.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1.-2.3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w dialogu zdaniami z tabeli.. Zakreśl literę: A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Pliss pomóżcie !. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.)..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-4).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt