Wypisz z tekstu epitety do podanych rzeczowników

Pobierz

Wypisz z tekstu cytat dotyczący kunsztu Wojskiego.. ZADANIE 3.. Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: marta22143 19.4.2010 (14:51) Wypisz z tekstu Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: marcinek2626 29.4.2010 (20:05) 1. wypisz rdzenie w całej rodzinie wyrazów: a.Pracuj z tekstem - wykorzystaj epitety, porównania i metafory użyte przez Adama Mickiewicza.. Epitety wpisz na zielono, porównania na niebiesko, metafory na czarno.. Własne i pospolite 2013-04-20 17:21:06; z podanego tekstu wypisz rzeczowniki.. Oceń prawdziwość poniższych informacji.. Pracuj z tekstem - wykorzystaj epitety, porównania i metafory użyte przez Adama Mickiewicza.. buty …………………………….. pas ………………………….. W wierszu jest mowa o rejsie, wyprawie, podróży statkiem lub łodzią w nieznane, odkrywaniu nowych terenów.. I o zdrowie tak pyta ciekawy.. W którym podpunkcie znajdują się tylko epitety z okre .. Zadanie jest zamknięte.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Opisz róg myśliwski Wojskiego.. Do każdego z rzeczowników dopisz po jednym epitecie, wybranym spośród podanych: surowy, dobroduszny, ciepły, wysmukły, interesujący, wiosenny, cichy.. 9.Wypisz rzeczowniki bliskoznaczne do podanych.. Wypisz z tekstu wiersza wyrazy nazywające elementy krajobrazu ojczystego, które wspomina poeta..

Wypisz z tekstu epitety do podanych rzeczowników: 3p.

Wyszukaj w tekście i wypisz po 2 rzeczowniki, które są nazwami: a) osób - b) zwierząt - c) przedmiotów - 8.. ślady ………………………… wąż …………………………….. zwojów ………………………… barwa ……………………………………Wypisz rzeczowniki z tekstu.. Umierając, swe żegnać rynsztunki [2].. uosobienia (nadanie elementom przyrody cech ludzkich ): " (…) każdy kwiatek powie wiersze Zosi" zdrobnienia - poeta stosuje zdrobnienia, aby podkreślić piękno ojczystego krajobrazu i swą miłość do ojczyzny.. Epitety wpisz na zielono, porównania na niebiesko, metafory na czarno.. Do podanych słów dopisz ( z wiersza) wyrazy rymuj .ZADANIE 2.. Uzupełnij zdanie.. 2 Troll - tu: muminek, fantastyczna postać wymyślona przez fińską pisarkę Tove Jansson.2.. Wyjaśnij, jak je rozumiesz.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fał- .3.. 5.Wypisz z wiersza czasowniki ujawniające podmiot liryczny.Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika [1] Śmierć Pułkownika.. Metafora Dalej mię los nieszczęśliwy goni Gwiazdka piosenkę zanuci (Kwiat, gwiazdeczka) to są najlepsi poeci.. ZdrobnieniaDo podanych rzeczowników dopisz epitety, które będą zgodne z treścią baśni: morze-……………,rybka-…………….,koryto-…………….,lepianka-………………, fale-……………,baba-………………., chata-……………….,straże-………….Na przykład: niedobrego smaku, zielonym obrusie, krągłymi brzegi, surojadki srebrzyste Poprawne wypisanie z tekstu epitetów wraz z wyrazami, które określają i podkreślenie epitetów- 2 pkt 2 pkt6..

Wypisz z tekstu trzy rzeczowniki zwi ... 7.

1 Tiul - bardzo cienki, przezroczysty i delikatny materiał.. Już zakryły się całkiem niebiosa i ziemia,Najlepsza odpowiedź.. Wypisz z tekstu rzeczownikiodpowiedź odpowiednim cytatem z tekstu.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest .. Epitety: wysmukły borowik, zielony obrus, srebrzyste surojadki, wysmukłe kieliszki, krągłe bielaki, Porównania: Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe, Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie, 10.09.2014 o 22:02.Wypisz z wiersza wybrane środki stylistyczne.. Epitety Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone, srebrne fale, gwiazd światłość, kwiatów woń.. 98 pkt!. A lud modlił się klęcząc przed progiem.. Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest.. Apostrofa (bezpośredni zwrot do osoby lub zjawiska) Przywieź mi, Zośko.. Jesień, klomby, jajka, powietrze, czapla, dywany, bajki, ganek, karety, kot, woda, ścieżki, rybki, słońce, lis, krasnoludki, skrzynie.7.Wypisz z tekstu epitety określające podane rzeczowniki oraz porównania.. Z góry dziękuję za odpowiedź ;) Melanie on Czy słowo dzenik/dzeniki jest powiązane z utworem syzyfowe prace Luna on do podanych wyrazow dopisz pochodne przymiotniki z formantem -ki, -cki lub -dzki oraz rzeczowniki zakonczone na -ctwo lub -dztwo.. Pisze w ten sposób również dlatego, że zwraca się do dziecka.Wypisz epitety z fragmentu "Pana Tadeusza"..

Wypisz z tekstu 2 epitety: 7.

Bo już Moskal był w téj okolicy.Wypisz w dwóch grupach bohaterów nauczycieli i uczniów powieść pt. I mówili z księżami [3] pacierze.. Odszukaj w tekście Kapuścińskiego porównanie dotyczące śmiechu.. Jakie dźwięki udało się wyczarować Wojskiemu na rogu?. W odpowiedzi możesz wykorzystać podane słownictwo.Prosiłbym o rozwiązanie tego zadania: Podaj cechy toposu Apokalipsy.. Kazał przywieść do izby — do siebie.. Zgłoś nadużycie.. 2.Wypisz z tekstu epitety do podanych rzeczowników.Dopisz do podanych rzeczowników epitety rozpoczynające się na że,żo ża,ży-marsz-dyscyplina-szansa-gleba-ton-gest-taniec-mundur BŁAGAM POTRZEBUJE NA JUTRO!. Jaką rolę odgrywają epitety w wierszu Juliusza Słowackiego?. żyjątka-.1.Wprowadzenie pojęcia epitet na podstawie informacji podanych w ramce "Zapamiętaj!". Tam w izdebce Pułkownik ich kona.. Odczytaj tekst wiersza K. I. Gałczyńskiego "Kronika olsztyńska"- str. 247 podręcznik.. .Pracuj z tekstem - wykorzystaj epitety, porównania i metafory użyte przez Adama Mickiewicza.. Elementy ojczystego krajobrazu Rzeczowniki Rzeczowniki z epitetami (przymiotnikami) 3.. 98 pkt!. Wypisz epitety określające podane rzeczowniki i.. - MidBrainart.. sasiWskaż w powyższym fragmencie epitety określające kształt lub barwę.. określ ich rodzaj 2009-08-22 14:48:49Wstaw poprawne końcówki i formy rzeczowników: 1) Вы чита__ (книга)..

... Wypisz z tekstu cytat dotyczący kunsztu Wojskiego.

woda-.. nurt-…………….. Wypisz przypadek podanych wyrazów dzień, sznur, szyję, pajacyk, oczy, nadzieja, wybawienie, obraz Dżeppetta, siły, usta, życie Answer.. Rozwiązania.. Wypisz epitety określające podane rzeczowniki i wskaż do jakich zmysłów się odnoszą te środki językowe.. 2009-11-26 15:25:09; Wypisz wszystkie rzeczowniki i czasowniki 2016-10-17 22:09:44; Wypisz rzeczowniki które: 2011-09-25 15:06:05; Wypisz rzeczowniki z tekstu 2017-02-07 16:46:06; Wypisz po trzy rzeczowniki pospolite 2018-10-11 18:04:18; Wypisz poruwnania z tekstu 2011-03-09 16:47:41; Wypisz z tekstu dwa rzeczowniki?. Podane rzeczowniki wpisz do odpowiedniego woreczka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt