Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami 2 3 5

Pobierz

/ 3 pkt) 3 Skreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.. 2 A. Nizina Chińska.. Nazwy geograficzne są to nazwy własne obiektów geograficznych znajdujących się na Ziemi.. _____ Numer Nazwa obiektu geograficznego na mapie 1.. 3 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 24.Strona 3 z 28 MGE_1R Zadanie 1.3.. B. Półwysep Indochiński.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. Średni spadek strumienia.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. A. Nizina Chińska.. 2.Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektówzad1)Wypisz nazwy obiektów geograficznych zamieszczonych na zamieszczonej obok mapie symboli.. 4.Grupa A | stro na 5 z 5 2 Nazwa obiektu: Miejska GóraNazwa regionu geograficznego: Nizina Amazonki: Nizina Francuska: Nizina Chińska: Długość okresu wegetacyjnego + + (zima krótka i łagodna, okres wegetacyjny długi, zwłaszcza przy wybrzeżu) Kolejnymi symbolami oznaczono następujące obiekty geograficzne: Rzeki:A - LenaB - JangcyC - Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 8( .. / 5 p.). Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy par-ków narodowych wybrane z poniższych.. B. Półwysep Indochiński.. B. trzęsień ziemi.. - wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim .Nazwy geograficzne..

Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.

Oblicz, jaką odległość musi pokonać Adam z domu do szkoły, jeśli na mapie w skali 1 : 25 000zbiorników wodnych w Polsce, oznaczonych numerami 1 - 5. a) Uporządkuj poniżej podane zbiorniki wodne w kolejności od najstarszego do najmłodszego, wpisując ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.. Skala liczbowa Skala mianowana Podziałka liniowa 1cm - 2,5 km 0 1 : 400 000 0 0 15 30 45 m Zadanie 3.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. B. Podczas erupcji .2 Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geogra-ficznych oznaczonych na mapie numerami.. Większość obiektów geograficznych, zarówno naturalnych (np. kontynenty, góry, rzeki, pustynie), jak i stworzonych przez człowieka (państwa, jednostki administracyjne, miejscowości itp.) ma swoje własne, przypisane im nazwy.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy wskazanych elementów mapya) Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane z poniższych.. Nazwa obiektu: Miejska GóraZadanie 1.. Wpisz nazwy tych obiektów w odpowiednie miejsca.. 23 Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Numer na mapie Nazwa obiektu geograficznego 1..

2 Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.

Numer na mapie Nazwa obiektu geograficznego 1.. Łebsko, Gopło, Solińskie b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki wodne na mapie.. (2 pkt) Strzałki na mapie wskazują położenie wybranych zbiorników wodnych w Polsce, oznaczonych numerami 1 - 5. a) Uporządkuj poniżej podane zbiorniki wodne w kolejności od najstarszego do najmłodszego, wpisując ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu.. Uzupełnij tabelę.. Zadanie 2.. Góry Kaukaz.. Rzeki: 1 2 Morza/zatoki a b Krainy geograficzne A B zad2)Na mapie z zadania 1 podpisz najdłiuszą najdłuższą rzekę Afryki praz jedno z dużych jezior tego kontynentu zad3)Dopisz do podanych niżej nazw państw nazwy ich stolic a)Etiopia b)Egipt c)Libia d)Nigeria zad4)Wyjaśnij znaczenie terminów a)rzeka epizodyczna- b)Afrykaner- zad5)Uzupełnij tabelę OBSZARY W AFRYCE O DUŻEJ GĘSTOŚCI .Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy obiektów geograficznych znajdujących się na obszarze rozwoju cywilizacji chińskiej.. A. Azja jest położona na styku płyt euroazjatyckiej oraz południowoamerykańskiej / północnoamerykańskiej.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce..

Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów _____ geograficznych oznaczonych na mapie numerami.

- wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim - Miejska Góra(2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. C. t a j funów.Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.. Odp: 2, 4, 5.. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt.. Poleski, Gór Stołowych, Słowiński, Ojcowski Wybrane walory parku narodowego Rzeźba krasowa, ostańce skalne, nietoperze, Doli-na Prądnika OjcowskiZadanie 2.. 2, 4, 5 Zadanie 24.. Na zdjęciu lotniczym wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, A2, B2.. Uzupełnij tabelę w taki sposób, aby w każdym wierszu były trzy rodzaje tej samej skali.. Góry Kaukaz.. 3- Pojezierze Suwalskie 5 - Wyżyna Lubelska 7 - Bieszczady.. Nizina Mezopotamska, Eufrat, Nizina Indusu, Jangcy, Nizina Gangesu, Tygrys, Indus, Huang He, Nizina Chińska Kraina geograficzna Rzeka 6..

Określ nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami: 1.

4 .Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2. wyraźna hierarchiczność w firmach 1.Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. 8 Przyporządkuj wymienionym w tabeli państwom odpowiednie terminy i nazwy geograficzne.. b) Podaj numery trzech obszarów, które sposród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.. Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono .czonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.. Numer na mapie Nazwa obiektu geograficznego 1.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Położenie obszaru w obrębie Ognistego Pierścienia Pacyfiku nie jest przyczyną występowania tam A. tsunami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt