Uzupełnij równania reakcji lub zaznacz że reakcja nie zachodzi

Pobierz

Ca+H2O----> Ba O + H2O---> CO +H2O-----> Cl2O7+ H2O-----> NO+ H2O-----> rownania; reakcji; z; woda; zadanie dodane 23 września 2010 w Chemia przez użytkownika glinusie (-1,090) [Szkoła średnia] edycja 23 września 2010 przez .a) Wybierz poprawne dokończenie zdania A - C oraz jego uzasadnienie 1 - 3.. Reakcja pozwalająca wykryć ugrupowanie CH3 C O w związkach organicznych to próba jodoformowa.Ulóz rowniania reakcji pierwiastkow i tlenkow z woda lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi zadanie dodane 23 września 2010 w Chemia przez użytkownika glinusie ( -1,090 ) [Szkoła średnia] rownaniaUlóz rowniania reakcji pierwiastkow i tlenkow z woda lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi +1 głos.. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegały w probówkach podczas doświadczenia.. Dokończyć równanie, lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi:A) SiO2 + H2SO4 b) SiO2 + NaOH c) CaO + H2O D) CaCO3 + HClUzupełnij równania reakcji lub zapisz że reakcja nie zachodzi SO3+H2O -> MgO+SO3 -> CO2+HCl -> H2O3+H2O -> CO+ H2SO4-> Al2O3+NaOH -> HCl+Na2O -> NO+H2O -> P4O10+BaO -> SO3+Al(OH)3 2009-03-10 19:22:14Uzupełnij równania reakcji: 2009-05-24 14:35:41; W poniższych przykładach, dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz że dana reakcja nie zachodzi: 2009-11-07 20:18:42; Ułóż równania reakcji podanych tlenków z wodą lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi..

Jeżeli w danej probówce reakcja nie zachodziła ...Zadanie 2.

Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%.Uzupełnij równania reakcji lub zaznacz, że nie zachodzi: a) ….+ HCl → NaCl + H 2 O b) Cu + HCl → c) P 4 O 10 + H 2 O → d) CO + H 2 O → e) Na +H 2 SO 4 → f) KOH + H 2 CO 3 →Zapisz równania reakcji, uzupełnij współczynniki stechiometryczne,lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: 1. żelazo + woda 2. tlenek magnezu + woda 3. sód + tlen 4. tlenek wapnia + woda 5. wapń + woda 6. cynk + woda 7.. Napisz wzory beztlenowych kwasów pierwiastków grupy 17 i oceń jak zmienia się ich moc w obrębie grupy.. Al+MgCl2= Zn+CdSO4= Cu+Ni(NO3)2= Ni+CuSO4= Cd+ZnSO4= Mg+AlCl2=c) Zapisz równania reakcji lub zaznacz, że dana rekcja nie zachodzi.. Ułóż równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: Cl2 + NaF → d) KBr + I2 → KCl + I2 → e) NaCl + Br2 → HCl + F2 → f) Cl2 + HBr → Zadanie 3.. 9) wodorotlenek miedzi (II) + zasada potasowa 10) tlenek magnezu + zasada sodowa 11) węglan sodu + kwas chlorowodorowy 12) chlorek miedzi (II) + zasada potasowa 13) azotan (V) ołowiu (II) + jodek potasu 14) azotan (III) amonu + kwas siarkowy (VI)Matura 2014, Poziom Rozszerzony (Informatory CKE) - Zadanie 9.. 2K+2H2O= Ca+2h2O=.+.=2NaOH.+H2O=Ca(OH)2 Zn+H2O= Al2O3+H2O=.+.=H2CO3 SiO2+H2O=.+h2O=H2SO4 CO+H2O=Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1) Ułożyć równania podanych niżej reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: 1) Ag + CuSO4 2) Cu + AgNO3 3) Pb + FeCl3 …Zadanie: uzupełnij równania reakcji lub zaznacz ze nie zachodzi Rozwiązanie:a cu hbr gt nie zachodzi , miedź leży w szeregu napięciowym za wodorem,więc nie wypiera wodoru b tex 2agno_ 3 fe to fe no_ 3 _ 2 downarrow 2ag tex c tex 2al 3h_ 2 so_ 4 to al_ 2 so_ 4 _ 3 3h_ 2 uparrow tex d zncl2 ni gt nie zachodzi ,nikiel leży w szeregu napięciowym metali za cynkiem,czyli jest mniej reaktywnym metalem i nie będzie wypierał cynku z jego soli1.Dokończ równania reakcji lub zaznacz,że reakcja nie zachodzi a) 2Na+2H2O--->2NaOH + H2 b)Cu+H2O---> reakcja nie zachodzi c)Cu+ZnSO4--->reakcja nie zachodzi d) Fe+CuSO4--->FeSO4 + Cu e)Cu+H2O--->reakcja nie zachodzi f)CO2+H2O--->H2CO3 2.Opisz właściowści fizyczne i wymień kilka zastosowań następujących związkó chemicznych a)kwas azotowy (v) bezbarwny, temperatura krzepnięcia: 332K (41st.Treść zadania..

Autor: hooney22 Dodano: 5.5.2010 (18:36) Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

737 wizyt.. Biały osad wytrącił się w probówce A. ponieważB.. Tlenek cynku + woda 8. azot + wodór 9. potas + woda 10. tlenek glinu + wodaUzupełnij następujące równanie lub zaznacz że reakcja nie, zachodzi: a) SiO2 + H2O -- >.. Uzupełnij równania reakcji soli lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: Ca(OH)2 + KOH - > K3PO4 + NaCl - > HCl + AgNO3 - > NaOH + Pb(NO3)2 - > N2O5 + Mg(OH)2 - > MgSO4 + CaCl2 - > KCl + H2SO3 - > KOH + H3PO4 - > Fe2O3 + H2SO4 - >Uzupełnij poniższe równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: KOH + H 2 SO 4 → Ag + HCl → N 2 O 5 + Ca(OH) 2 → K 2 O + P 4 O 10 → A l2 (CO 3) 3 + HNO 3 →Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1)Zapisz reakcje dysocjacji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: Na2O K2CO3 H2SO4 MgCl2 2)Uzupełnij równania reakcji, naz…1) uzupeŁnij rÓwnania reakcji lub zaznacz, Że nie zachodzi: a) c3h7cooc4h9+h2o-----> b) c2h5cooh+h2o-----> c) c15h31cooh+na-----> d) ch3cooh+na-----> e) hcooh+k20-----> f) c2h5cooh+ch3oh-----> g) c15h31cooc2h5+h2o-----> 2) napisz reakcje spalania calkowitego i niecalkowitego alkoholi i kwasow.Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.. Wypełnij poniższą tabelę.. 2. zachodzi tam reakcja pomiędzy kationami cynku i anionami siarczanowymi(VI).. 3. srebro wypiera wodór z roztworu kwasu chlorowodorowego.Napisz równania reakcji, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: 1) wodorotlenek manganu (II) + kwas siarkowy (VI) 2) tlenek baru + kwas fosforowy (V) 3) magnez + kwas chlorowodorowy 4) miedź + kwas solny (chlorowodorowy) 5) wodorotlenek rubidu + tlenek chloru (VII) 6) wodorotlenek wapnia + tlenek azotu (III) 7) tlenek sodu + tlenek siarki […] Zadanie 4.Napisz równanie reakcji lub zaznacz w przykładzie, że reakcja nie zachodzi..

*SiO2 + NaOH … + … j. Al2O3 + H2SO4 … + …Napisz równania reakcji, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

2009-11-18 19:53:40Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: a) Zn + H2SO4 → b) Cu + NaCl → c) AgNO3 + H2 → d) Al + HNO3 stężony → e) Ca + H3PO4 →Uzupełnij poniższe równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: KOH + H 2 SO 4 → Ag + HCl → N 2 O 5 + Ca(OH) 2 → K 2 O + P 4 O 10 → A l2 (CO 3) 3 + HNO 3 →Zadanie: uzupelnij równania reakcji lub zapisz, ze reakcja nie zachodzi 2k 2h20 ca 2h20 2naoh h20 ca 0h 2 zn Rozwiązanie: 2k 2h2o 2koh h2 ca 2h2o ca oh 2 h2 na2o h2o 2naoh cao h2o ca oh 2Uzupełnij równania reakcji lub zapisz że reakcja nie zachodzi SO3+H2O -> MgO +SO3 -> CO2+HCl -> H2O3+H2O -> CO+H2SO4 -> Al2O3+NaOH -> HCl+Na2O -> NO+H2O -> P4O10+BaO -> SO3+Al(OH)3 2009-03-10 19:22:14Dokończ równania reakcji lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt